Hati-Hati Para Pengecam Mujahidin

Hati-Hati Para Pengecam Mujahidin

Kebusukan hati sebagian orang membuat mereka tak bisa berlaku adil dan memfitnah para mujahidin yg telah…

Continue Reading
Jangan Terpesona dengan Istidraj

Jangan Terpesona dengan Istidraj

Dari Uqbah bin ‘Amir RA, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي الْعَبْدَ…

Continue Reading
Gara-Gara Dhamir Haa

Gara-Gara Dhamir Haa`

Ada satu hadits riwayat Abu Daud dalam sunannya yang dijadikan dalil bagi orang yang membolehkan kenduri…

Continue Reading
Tinggalkan yang Haram Allah Ganti dengan yang Halal

Tinggalkan yang Haram Allah Ganti dengan yang Halal

Seorang pengusaha muda mendapat tawaran memasok buah ke sebuah diskotek dan karaoke dengan jumlah order menggiurkan.…

Continue Reading
Jangan Meminta, Jual Aset dan Jadikan Modal Kerja!

Jangan Meminta, Jual Aset dan Jadikan Modal Kerja!

Satu hadits dari Anas bin Malik yang cukup panjang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, juga…

Continue Reading
Kelembutan Rasulullah dalam Peperangan dan Perbedaannya dengan Manhaj Khawarij Modern

Kelembutan Rasulullah dalam Peperangan dan Perbedaannya dengan Manhaj Khawarij Modern

Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya nomor 14929, Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami,…

Continue Reading
Mengurus Janda dan Miskin

Mengurus Janda dan Miskin

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah ra, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, السَّاعِي…

Continue Reading
Orang Baik Tak Akan Terhina

Orang Baik Tak Akan Terhina

Bagi para relawan untuk menambah semangat coba tadabburi hadits ketiga dari Shahih Al Bukhari. Fokus pada…

Continue Reading
Kelemahan Hadits tentang Menasehati Penguasa Hanya Boleh Empat Mata

Kelemahan Hadits tentang Menasehati Penguasa Hanya Boleh Empat Mata

Ada sebuah hadits yang banyak diperbincangkan orang lantaran dijadikan dalil oleh sebagian kelompok untuk menyalahkan tindakan…

Continue Reading